Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

O nama

Početna // O nama
Udruženje "Potkovica" je neprofitno, nevladino udruženje koje se bavi sprovođenjem terapije i aktivnosti pomoću konja, habilitacijom i rehabilitacijom osoba sa invaliditetom.

Udruženje su osnovali 2011. godine u Beogradu voditelji programa za terapiju i aktivnosti pomoću konja, stručno osposobljeni na osnovu programa akreditovanog u Ministarstvu rada i socijalne politike. Tu početnu edukaciju su nadogradili dvogodišnjom specijalizacijom u Sloveniji na osnovu koje su dobili evropske licence za rad.

Sa obzirom na značaj ove terapije kod velikog broja najrazličitijih bolesti, stanja i poremećaja, veoma je bitno prisustvo stručnjaka koji učestvuju bilo aktivno, bilo povremeno kao konsultanti u programu.

U svakodnevnom izvođenju tretmana prisutan je i veliki broj volontera, ljudi dobre volje, koji nakon edukacije koju su prošli, nesebično doprinose da se osmesi pojave na licima svih onih koji nam se priključe.

Pored izabranih saradnika, osnovu programa čine terapijski konji. Aktivnosti se izvodi u saradnji sa Konjičkim klubom "Potkovica" koji poseduje specijalno obučene i od strane stučnog lica procenjene konje.
Sprovođenje aktivnosti udruženja "Potkovica" odvija se na prostoru JP Hipodrom Beograd.

Cilj Udruženja je unapređenje kvaliteta života korisnika kao i ispunjavanje humanitarnih ideja kroz izvođenje svih oblika terapije i aktivnosti pomoću konja ( hipoterapije, defektoloskog, logopedskog, socijalno -pedagoškog, tretmana, psihoterapije i radne terapije), informisanje, savetovanje i druženje.

U prioritete ubrajamo i pisanje projekata koji bi omogućili uključivanje što većeg broja korisnika i na taj način učinili ovaj oblik terapije pristupačnijim.

Korisni linkovi