Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Studija ”Mali, hrabri dzokej”

Početna // vesti // Studija ”Mali, hrabri dzokej”
Ideja i organizacija

U okviru projekta ”Mali, hrabri dzokej” u 2013-oj godini kroz program Terapije pomoću konja prošlo je dvanaestoro dece obolele od cerebralne paralize različitog uzrasta.

Realizaciju terapijskog programa omogućili su i organizovali udruženje prevremeno rođene dece ”Mali Div” i udruženje” Potkovica” , a sredstva za sprovođenje terapija su obezbeđena kroz donacije i organizaciju niza prodajno-aukcijskih izložbi doniranih umetničkih dela naših najeminentnijih umetnika.

Zahvaljujući toj saradnji i aktivnostima obuhvaćenima ovom akcijom, roditelji nisu izdvajati finansijaka sredstva za sprovođenje terapija i ceo program je izveden bez materijalnog učešća roditelja.

Realizacija

Svako pojedinačno dete obuhvaćeno ovim programom imalo je individualni tretman terapije pomoću konja sa dinamikom jednom nedeljno u periodu maj-oktobar.

Terapije su sprovodili stručnjaci iz tima ”Potkovice”, asistenti u terpijama kao i naši volonteri.
Posete dece i njihovih pratilaca hipodromu su bile redovne, izuzimajući periode godišnjih odmora i prehlada.

Praćenje postignuća deteta je izvedeno tako što su sva deca testirana na početku i po završetku serije tretmana, a pri čemu su se koristili autorizovani testovi kao i interni, namenski kreirani testovi udruženja ”Potkovica”.

Testiranje dece su izvršili terapeuti koji su radili sa decom, kao i lekar Klinike za rehabilitaciju ”Dr Miroslav Zotović”.
Kao rezultat toga došlo se do brojnih podataka koji govore da su deca savladala nove veštine, poboljšala motoričke sposobnosti, proširila fond znanja, reči i pojmova vezanih za konje i okolinu.
Pored toga primećeni su i mnogi drugi benefiti koje je kroz testove teško verifikovati i brojčano prikazati, a koji su itekako očigledni kao što su proširenje mreže socijalnih kontakata, pozitivni emocionalni i psihološki učinci, povećano interesovanje za spoljni svet, interesovanje za bavljenjem konjičkim sportom i drugi...

Utisci

O tome najbolje svedoče impresije roditelja koji su najverniji pratioci svoje dece u odrastanju i praćenju njihovog napretka a koji su sa nestrpljenjem iščekivali svaki sledeći susret.

Svojim veoma pozitivnim mišljenjem o učincima terapije i optimizmom ulivali su nam dodatnu snagu, a svojim svedočenjima o ubrzanom napretku i uspesima njihove dece van manjža jačali nam motivaciju za rad.

A šta reći o našim malim jahačima i njihovom zadovoljstvu dok kroz igru (ne znajući da pri tome i vežbaju) na leđima konja bar na neko vreme zaborave na svoje poteškoće i osećaju se moćno i ponosno.

Osmesi su jedini koji bi prekidali igre na konju i davali poseban pečat ovoj vrsti terapije, koja nakon ove studije može se reći preko zabave daje rezulate na kojima se u nekim drugim terapijskim programima mnogo duže radi.
Kakvo je zadovoljsvo bilo govori i činjenica da svi učesnici u ovom projektu (i roditelji i deca i terapijski tim) žele da nastave terapije i sledeće godine.

Plan

U planu za 2014-u godinu je da se program nastavi, kako u smislu izvođenja terapija tako i u smislu nastavka praćenja uticaja Terapije pomoću konja na stanje pacijenata sa cerebralnom paralizom.

Takođe postoji zamisao i želja je da se kroz nove aktivnosti prikupe neophodna finansijska sredstva za realizaciju terapija, kako bi se na taj način uključilo još dece sa različitim razvojnim problemima u terapijski program , kupila dodatna oprema i edukovali novi terapeuti, a sve sa ciljem da usluga postane dostupna širem krugu pacijenata.

Postavio Admin /

 Maj-Oktobar, 2013 god. / Vesti

Korisni linkovi