Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Mali hrabri džokej

Početna // vesti // Mali hrabri džokej
Projekat studija " Mali hrabri džokej " ušla je u petu godinu realizacije. Ova studija namenjena deci sa cerebralnom paralizom i mešovitim razvojnim poremećajima započeta je 2013. godine.

Kroz terapiju pomoću konja ostvaruje se stimulativni i inkluzivni program. Na ovaj način integriše se više standardizovanih postupaka prevencije, rehabilitacije i habilitacije u jedan.

Program terapije pomoću konja sprovodi multidisciplinarni tim po induvidualnim planovima, kreiranim prema potrebama i ostvarenim rezulatatima. Sve vreme sprovođenja studije vrše se testiranja i različita merenja kroz niz autorizovanih testova.

Dobijeni rezultati govore o izuzetnom napretku ove dece na psihičkom i fizičkom polju, a posebno na polju socijalizacije.
Ukazuju na višestruki uticaj u prevenciji produbljivanja stanja, savladavanju razvojnih teškoća i većoj samostalnosti u aktivnostima svakodnevnog života. Rezultati višegodišnje studije veoma su važni za nauku, sport, medicinu i defektologiju.

Veliku zahvalnost dugujemo Udruženju majki prevremeno rođene dece " Mali div ", koje je omogućilo petogodišnju realizaciju ove studije.
U želji da što veći broj dece prolazi kroz ovaj program i oseti što više poboljšanja, nastavljamo sa radom.

Udruženje " Potkovica "

Postavio Admin /

 Jun, 17 2017 / Vesti

Korisni linkovi