Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Montesori program kroz TPK/APK

Početna // vesti // Montesori program kroz TPK/APK
Montesori program u okviru TPK/APK

Udruženje „Potkovica” počinje sa primenom Montesori programa u okviru terapija pomoću konja i aktivnosti pomoću konja (TPK/APK). Ovaj program realizuje tim vaspitača sa Montesori licencama.
U središtu Montesori pedagogije je dete, a u radu se polazi od potreba deteta.
Cilj ovakvog pristupa jeste pružanje„partnerske”pomoći detetu za samorazvoj i obrazovanje. Zahvaljujući tome, svako detete će moći da nađe svoju ulogu, svoje mesto i svrhu, a imaće i mogućnost da sve to i ostvari.

Po Montesori pedagogiji, dete ima upijajući um.
Nesvesni upijajući um – do treće godine dete upija sve ono što intenzivno doživljava u svojoj okolini.
Svesni upijajući um– od treće do šeste godine dolazi do pojave svesti, volje, ovladavanja jezikom.
U ovom period dete pokazuje želju za znanjem i sticanjem složenijih veština.
Kretanje je jedna od osnovnih potreba deteta i tu potrebu treba zadovoljiti. Montesori vaspitač podržava razvoj samostalnosti, odbacuje zaštitnički stav prema detetu i čeka da mu se dete samo obrati kada za to ima potrebu.

Nezavisnost „POMOZI MI DA URADIM SAM” ogleda se u težnji deteta da bude što samostalnije u toku svog razvoja. Integrisani pristup Montesori programa kroz TPK/APK pruža velike mogućnosti u radu sa decom.
Kombinujući osnove Montesori pedagogije sa programom TPK/APK, težimo da unapredimo i razvijemo što svestranije programe u radu.

Postavio Admin /

 April, 05 2016 / Vesti

Korisni linkovi