Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Novi projekat

Početna // vesti // Novi projekat
U saradnji sa PU Čukarica, Udruženje " Potkovca " otpočinje projekat pod nazivom " Podrška deci predškolskog uzrasta kroz terapiju i aktivnosti pomoću konja ".

Ovaj projekat finansira Opština Čukarica, grada Beograda. Terapijski deo programa odvijaće se na Hipodromu Beograd.

Projekat se zasniva na sprovođenju terapije pomoću konja (TPK) kod dece sa razvojnim poremećajima i dece sa motoričkim smetnjama koji pohađaju PU Čukarica. Program će se sprovoditi kroz niz radionica i terapijskih metoda uz pomoć konja po organizovanom planu.

Ciljnu grupu ovog projekta čini tridesetpetoro dece uključenih u predškolsku ustanovu, oba pola, sa višestrukom i umerenom mentalnom ometenošću, Daunovim sindromom, autizmom, hiperkinetskim sindromom, cerebralnom paralizom, usporenim psihomotornim razvojem ili poremećajem psihičkog razvoja.
Indirektnu ciljnu grupu čine roditelji/staratelji, nastavnici defektolozi i stručni saradnici ustanove.

Pripremna faza projekta obuhvatila je upoznavanje roditelja sa osnovama i benefitima TPK, odabir i testiranje dece i kreiranje induvidualnih planova (u skladu sa očuvanim kapacitetima i potrebom za dodatnom podrškom svakog korisnika). Ceo program ove faze urađen je kroz multidisciplinarnu saradnju, što je dalo preduslov da terapijski deo otpočne u ponedeljak 25. 05. 2015.

Terapije će se sprovoditi u manjim grupama, po pojedinačno kreiranim programima u kontinutetu četiri meseca. Kroz niz radionica u programu TPK i APK deca će rešavati zadatke koje je napravio stručni tim, hijerahijski raspoređene, prilagođene potrebama, i sve to uz pomoć terpijskog konja.

Značajan aspekt ovog projekta je podrška porodici i podizanje nivoa svesti roditelja kroz uključivanje roditelja u radionice obuhvaćene projektom.
Veliku podršku projektu pruža Konjički klub " Potkovica " koji je na raspolaganju za sve poterbe TPK i APK.

Po završetku terapijskog dela a nakon detaljne analize i evaluacije postignuća biće organizovana tribina radi prezentacije postignutih rezultata.
Verujemo da će rezultati projekta ukazati na potrebu za implementacijom ovog terapijskog modela kao stalnog sistema podrške.

Postavio Admin /

 Maj, 23 2015 / Vesti

Korisni linkovi