Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Poziv za učešće u programu

Početna // vesti // Poziv za učešće u programu
Poziv za učešće u programu - Jačanje kompentencija dece, adolescenata i njihovih porodica kroz inkluzivnu praksu

Ovaj program kreiran je u sradnji Udruženja “Potkovica “, Šumarskog fakulteta i Fakulteteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Namenjen je deci i adolescentima iz kategorija ranjivih grupa kao i njihovim roditeljima.
Pružanje podrške u cilju zadovoljavanja psihičkih, fizičkih i socijalnih potreba sprovodi se kroz deinstitucionalni program.

Aktivnosti se realizuju u prostorijama udruženja “Potkovica (JP Hipodrom) i na prostoru Šumarskog fakulteta, dva puta nedeljno u period od 05. Jula do 25. decembra tekuće godine.

Osmišljene su Montesori – defektološke radionice i Radno okupacione - hortikulturne radionice.
Usvajanje novih znanja i veština, utvrđivanje postojećih, neophodnih za brigu o sebi , učvršćivanje saznajnih veština, sticanje konkretnih znanja vezanih za radno angažovanje, razvijanje samovradnovanja i samopoštovanja samo su neki od zadataka aktivnosti kroz program radionica.

Za roditelje su predviđene psihološke radionce. One obuhvataju pružanje informacija o pravima i dostojanstvu dece iz kategorije ranjivih grupa, osnaživanje kompenticija roditelja kroz obezbeđivanje socijalne i emotivne podrške.
Program se sprovodi pod pokroviteljstvom Ministarstava za socijalnu zaštitu.

Sve informacije kao i prijave za program možete dobiti putem broja telefona 060 7070748

Postavio Admin /

 Jul, 15 2017 / Vesti

Korisni linkovi