Udruženje za Hipoterapiju i aktivnosti uz pomoć konja
"POTKOVICA"

Poziv za učešće u programu podrške deci predškolskog i ranog školskog uzrasta

Početna // vesti // Poziv za učešće u programu podrške deci predškolskog i ranog školskog uzrasta
Pod pokroviteljstvom GO Čukarica, Udruženje „Potkovica“ već treću godinu zaredom realizuje program podrške deci predškolskog i ranog šoklskog uzrasta kroz aktivnosti i terapije uz pomoć konja (PD/A-TPK).

Program će se realizovati u periodu od 10.07. do 10.11.2017. godine na prostoru JP „Hipodrom Beograd“. Program je namenjen deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju uzrasta od 3 do 11 godina na teritoriji GO “Čukarica“. Pozivamo Vas da prijavite svoju decu i da na taj način obezbedite njihovo učešće u programu.

Program Terapija pomoću konja - se sastoji iz terapija pomoću konja koje su organizovane i biće realizovane od strane stručnog tima Udruženja „ Potkovica“ sa važnim ciljem da se unapredi razvoj i položaj dece sa smetnjama u razvoju i pruži podrška roditeljima u vidu savetodavnog, terapijskog i edukativnog rada.

Ovaj program je namenjen deci predškolskog, ranog školskog uzrasta različitog tipa i stepena ometenosti i Vama roditeljima i biće realizovan u narednih pet meseci tekuće godine na prostoru JP Hipodrom Beograd.
Terapije će biti organizovane dva puta nedeljno u trajanju od 30 minuta.
Broj učesnika je ograničen na 40-oro dece.

Prijave i sve informacije u vezi programa možete dobiti na broj telefona + 381 60 70 70 738.

Kontakt osoba je Biljana Grčak.

Kriterijumi za uključivanje u program PD/TPK:

-Da pripada GO Čukarica

- Da je uzrasta 3-11 godina

-Da nema alergije na prašinu, konjsku dlaku, seno i slamu

- Odsustvo edpileptičnih napada

-Da nema skoliozu,kifozu veću od 30%

-Odsustvo dekubita, infektivnih i ovorenih rana

- Odsustvo urinarnih katetera

-Odsustvo artoze i luksacije kukovaProgram Aktivnosti pomoću konja- se realizuje sa ciljem da u narednom periodu omogućimo i organizujemo deci da slobodno vreme provedu aktivno u prirodi kroz druženje i aktivnostima uz pomoć konja koje su prilagođene njihovim mogućnostima. Tokom trajanja programa deca će naučiti više o konjima, brinuti o njima i družiti se sa drugarima. Broj učesnika programa je ogračen na 60-oro dece. Svako dete će jednom nedeljno (u gore navedenom periodu) u trajanju od 30 minuta učestvovati u ativnostima.

Molimo sve zainteresovane da prijave svoju decu na broj telefona +381 60 70 70 849.

Kontakt osoba za prijavu je Maja Denić.

Kriterijumi za uključenje u program PD/APK:

-Da pripada GO Čukarica

-Da je uzrasta od 3-11 godina

-Da nema alergije na prašinu, konjsku dlaku, seno i slamu

-Da je adaptirano na rad u grupi od četiri člana

Postavio Admin /

 Jul, 12 2017 / Vesti

Korisni linkovi